top of page

Wie kan bij mij terecht?

Vanuit mijn persoonlijke interesses en praktijkervaring binnen de forensische hulpverlening, heb ik de nodige expertise in het werken rond grensoverschrijdend gedrag zoals bij misbruik, geweld, stalking, mishandeling, inbraak/diefstal, levensdelicten,...

 

Ik ben bereid om een traject te wandelen met slachtoffers, daders en familieleden die met vragen zitten, bepaalde gebeurtenissen willen verwerken, een nieuw pad willen bewandelen, misbruikgedrag willen stoppen,...

Mijn visie en aanpak laat mij ook toe om mensen met allerlei soorten vragen en moeilijkheden te helpen.

Meerdere thema's kunnen aan bod komen:

 • het verwerken van pijnlijke en traumatische ervaringen

 • lichamelijke en emotionele reacties: angst, machteloosheid, boosheid, verdriet, uitputting,...

 • problematisch gebruik of verslaving alcohol en andere drugs

 • omgaan met schuld en schaamte

 • aanvaarding van verleden, heden en toekomst

 • detentieschade

 • moeilijkheden op het werk

 • een gebrekkig zelfvertrouwen

 • zich angstig en onzeker voelen

 • stress en spanning

 • omgaan met eigen kwetsbaarheden 

 • ...

psycholoog.jpg

Coaching waar haalbaar - behandeling waar nodig

De duur van de behandeling hangt af van meerdere factoren. Coaching, begeleiding of behandeling hoeft niet langer te duren dan absoluut noodzakelijk of totdat de cliënt aangeeft het verder alleen aan te kunnen.

Ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen langdurige behandeling nodig heeft.  Het woord behandeling houdt een zeker 'ernst' in. Misschien voelt het allemaal niet zo 'ernstig' . Ook dan kan men bij mij terecht. Van zodra blijkt dat behandeling nodig is, zal er zeker geschakeld worden.

Eerstelijnspsychologische zorg

Sinds 2022 is er een vernieuwd aanbod eerstelijnspsychologische zorg. Het aanbod is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht  en is rechtstreeks toegankelijk.

 

Eerstelijnspsychologische zorg omvat trajecten van korte duur en/of lage intensiteit, die bijdragen tot het behoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden via ondersteuning van veerkracht en autonomie. Ze zijn aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een impact heeft op uw psychisch welbevinden.

bottom of page